Zvanična pravila nagradne igre
VELIKA LAVAZZA NAGRADNA IGRA
„Popij espreso i osvoji novi BMW“

 

Član 1.
Priređivač nagradne igre

Priređivač nagradne igre je privredno društvo Enter d.o.o, sa sjedištem u Podgorici u ul. Janka Đonovića 34, sa matičnim brojem 02818345 (u daljem tekstu „Priređivač“). Nagradna igra se priređuje u reklamne svrhe radi promovisanja proizvoda iz asortimana Priređivača.

 

Član 2.
Naziv i trajanje nagradne igre

Naziv nagradne igre je VELIKA LAVAZZA NAGRADNA IGRA – „Popij espreso i osvoji novi BMW“. Nagradna igra će trajati u periodu od 15.10.2021. godine do 17.12.2021. godine.

 

Član 3.
Teritorija na kojoj se organizuje nagradna igra

Nagradna igra će biti organizovana na teritoriji Crne Gore.

 

Član 4.
Pravo učešća u nagradnoj igri

Pravo da učestvuju u Nagradnoj igri u robi i uslugama imaju sva fizička lica, državljani Crne Gore sa prebivalištem na teritoriji Crne Gore. U Nagradnoj igri ne mogu da učestvuju lica zaposlena kod Priređivača nagradne igre, niti članovi njihovih najužih porodica (roditelji, djeca i bračni drugovi).

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada lice lišeno poslovne sposobnosti ili maloljetno lice, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik odnosno roditelj ili staratelj, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi sa dodjeljivanjem nagrade, kao i plaćanja štete ili zahtjeva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuje važećom originalnom dokumentacijom (Odluka o starateljstvu, ovjeren dokument od Suda ili Notara…). Priređivač zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mjere provjere gore navedenih činjenica.

 

Član 5.
Uslovi učešća u nagradnoj igri

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju učesnici koji ostvare jedan od tri uslova i pošalju 4 posljednja karaktera JIKR koda sa:
1. Dva računa (1 iz ugostiteljskog objekta na kojem je Lavazza napitak i 1 iz prodavnice na kojem je Lavazza proizvod);
2. Jednog računa iz prodavnice na kojem su Lavazza proizvodi minimalne vrijednosti od 10 EUR ili
3. Jednog računa sa webshop-a www.ekafeterija.me.

Prijava se šalje SMS-om na broj 069113112 sljedećeg sadržaja: posljednja 4 karaktera JIKR koda sa fiskalnog računa, Ime i prezime. U slučaju slanja dva broja fiskalnog računa, iste je potrebno razdvojiti razmakom KOD KOD, Ime i prezime.

Slanjem ispravne poruke, sa svim potrebnim podacima, učesnik stiče pravo da učestvuje u jednom izvlačenju sedmičnih nagrada, kao i u izvlačenju glavne nagrade. Troškove slanja SMS-a snosi pošiljalac, odnosno učesnik u nagradnoj igri, a cijena SMS poruke se naplaćuje po redovnim cijenama za korisnike mobilnih mreža.

Jedno lice može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem SMS-ova, ali sa različitim fiskalnim računima. Jednom prijavom lice može biti dobitnik samo jedne sedmične i jedne glavne nagrade. Dobitnik sedmične nagrade za tu sedmicu učestvuje u izvlačenju za glavnu nagradu.

Svaki pojedinačni fiskalni račun može biti iskorišćen samo jednom. U slučaju da fiskalni račun s istim brojem (sa istog fiskalnog isječka) bude ponovo poslat od strane istog ili drugog lica (sa istog ili drugog mobilnog telefona), ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Učesnik je dužan da čuva fiskalni račun kao dokaz kupovine i provjere broja fiskalnog računa prilikom uručivanja nagrade.

 

Član 6.
Nagradni fond

Nagradni fond se sastoji od 33 nagrade i to 1 glavne nagrade i 32 sedmične nagrade. Priređivač se obavezuje da ni u kom slučaju neće dodjeljivati više nagrada ili drugu vrstu nagrada.

 

Član 7.
Predstavljanje nagradne igre Učesnicima

Učesnici nagradne igre će biti obaviješteni o pravilima nagradne igre, fondu nagrada i uslovima za učešće putem društvenih mreža Priređivača, kao i putem promotivnih materijala u maloprodajnim trgovinama i ugostiteljskim objektima.

Pravila nagradne igre će biti objavljena na web stranici www.ekafeterija.me prije početka nagradne igre.

 

Član 8.
Način izvlačenja i objavljivanja pobjednika

Sve SMS poruke se prikupljaju u jedinstvenu bazu iz koje će pobjednik biti izvučen. Dobitnici nagrada će biti određeni tokom nagradne igre slučajnim odabirom putem računarskog programa.
Komisija će nadgledati ispravnost nagradne igre i izvlačenja dobitnika i sačiniti će službeni zapisnik o tome u skladu za zakonom.

Za vrijeme trajanja nagradne igre izvlačenje dobitnika SEDMIČNIH NAGRADA će se obavljati slučajnim odabirom, po sljedećem rasporedu:

Raspored izvlačenje sedmičnih nagrada:

  • Učesnici koji su se registrovali u periodu: 15.10. – 22.10.

I nagrada: telefon iPhone 12 PRO
II nagrada: stolica White Shark Terminator
III nagrada: Lavazza A Modo Mio Jolie aparat za espreso
IV nagrada: Lavazza History Collection set šoljica za espreso

  • Učesnici koji su se registrovali u periodu: 22.10. – 29.10.

I nagrada: laptop Lenovo
II nagrada: pegla sa postoljem Philips
III nagrada: Lavazza A Modo Mio Jolie aparat za espreso
IV nagrada: Lavazza History Collection set šoljica za espreso

  • Učesnici koji su se registrovali u periodu: 29.10. – 05.11.

I nagrada: kamera GO Pro Hero
II nagrada: usisivač Gorenje
III nagrada: Lavazza A Modo Mio Jolie aparat za espreso
IV nagrada: Lavazza History Collection set šoljica za espreso

  • Učesnici koji su se registrovali u periodu: 05.11. – 12.11.

I nagrada: TV Samsung
II nagrada: telefon iPhone SE2 64GB
III nagrada: Lavazza A Modo Mio Jolie aparat za espreso
IV nagrada: Lavazza History Collection set šoljica za espreso

  • Učesnici koji su se registrovali u periodu: 12.11. – 19.11.

I nagrada: veš mašina Bosch
II nagrada: bicikl Nakamura Fusion
III nagrada: Lavazza A Modo Mio Jolie aparat za espreso
IV nagrada: Lavazza History Collection set šoljica za espreso

  • Učesnici koji su se registrovali u periodu: 19.11. – 26.11.

I nagrada: epilator Philips Lumea
II nagrada: volan Logitech driving force
III nagrada: Lavazza A Modo Mio Jolie aparat za espreso
IV nagrada: Lavazza History Collection set šoljica za espreso

  • Učesnici koji su se registrovali u periodu: 26.11. – 03.12.

I nagrada: Play Station 4 500GB
II nagrada: Smart watch Apple
III nagrada: Lavazza A Modo Mio Jolie aparat za espreso
IV nagrada: Lavazza History Collection set šoljica za espreso

  • Učesnici koji su se registrovali u periodu: 03.12. – 10.12.

I nagrada: Električni trotinet Ducati
II nagrada: Smart watch Apple
III nagrada: Lavazza A Modo Mio Jolie aparat za espreso
IV nagrada: Lavazza History Collection set šoljica za espreso

Za vrijeme trajanja nagradne igre izvlačenje dobitnika za GLAVNU NAGRADU će se obavljati slučajnim odabirom, po sljedećem rasporedu:

Učesnici koji su se registrovali u periodu: 15.10-17.12.

Automobil BMW Serie 1

Izvlačenje sedmičnih nagrada za prethodnu sedmicu održavaće se svakog petka od 22.10.2021. do 17.12.2021. godine, u 12:00 časova. U izvlačenju sedmičnih nagrada učestvuju sve prijave pristigle u prethodnoj sedmici od petka 00:00 do četvrtka 23:59.

Izvlačenje glavne nagrade održaće se u petak 17.12.2021. godine u 15:00 časova. U izvlačenju glavne nagrade učestvuju sve prijave pristigle u periodu od 00:01 časova 15.10.2021. do 23:59 16.12.2021. godine. Nagradno izvlačenje će se obaviti automatski, putem posebnog programa na principu slučajnog kompjuterskog odabira.

Izvlačenje dobitnika će se obaviti u prisustvu tročlane komisije sastavljene od predstavnika Priređivača.

Ukoliko neki učesnik bude izvučen više puta, dodijeliće mu se samo jedna nagrada i to ona za koju je izvučen prvi put. Jedan učesnik sa različitim prijavama može osvojiti više sedmičnih nagrada.

Za sedmične nagrade će biti izvučen jedan rezervni dobitnik za slučaj da prvi izvučeni nije validan.

Za glavnu nagradu biće izvučena dva rezervna dobitnika za slučaj da prvi izvučeni nije validan.

 

Član 9.
Nadzor nad postupkom izvlačenja dobitnika nagradne igre

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodiće se zapisnik koji mora sadržati: mjesto i vrijeme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja Nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kojem su objavljena Pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja dobitnika, imena i prezimena predsjednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime, adresu, kao i naziv i vrijednost nagrade svakog dobitnika ponaosob.
Zapisnik potpisuju svojeručno svi članovi komisije, a nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodiće tročlana komisija koju imenuje izvršni direktor.
Nakon nagradnog izvlačenja, nagradna igra će se smatrati okončanom.

 

Član 10.
Objavljivanje rezultata izvlačenja dobitnika

Po okončanju izvlačenja, imena dobitnika glavne nagrade biće objavljena:
• U dnevnom listu „Pobjeda“ u roku od deset (10) dana od dana izvlačenja, odnosno najkasnije do 27.12.2021,
• Na internet stranici www.ekafeterija.me i
• Na društvenim mrežama priređivača nagradne igre (Facebook i Instagram).
Nagrade mogu biti isporučene nakon objavljivanja imena dobitnika u vrijeme koje je prethodno dogovoreno između dobitnika i Priređivača.

U slučaju da na kraju nagradne igre, neke od nagrada ne budu dodijeljenje, posljednjeg dana (17.12.2021.) će biti izvučeni dobitnici za te nagrade.

 

Član 11.
Obavještavanje dobitnika, rok i način preuzimanja nagrada

U slučaju dobitka, dobitnici će telefonski biti obaviješteni o tome. Dobitnici će biti pozvani telefonom radi dogovora oko preuzimanja nagrade. Pri preuzimanju nagrade će biti izvršena verifikacija fiskalnog računa dobitnika i utvrđivanje identiteta dobitnika, koji je dužan da prilikom preuzimanja nagrade podnese na uvid lični dokument iz kojeg će se uzeti sljedeći podaci: ime i prezime, adresa prebivališta. Dobitnik je obavezan da na uvid dostavi i originalni fiskalni račun na kojem se jasno vide posljednja 4 karakterka JIKR koda koji su poslati na učešće u nagradnoj igri i proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri saglasno Članu 5.

Ukoliko dobitnik 24 sata nije dostupan za kontaktiranje iz bilo kojeg razloga koji nije i ne može biti u području odgovornosti Priređivača, on/ona gubi pravo na nagradu i ista se prenosi na rezervnog dobitnika, saglasno Članu 7. Priređivač nema dalje odgovornosti prema ovom dobitniku.

Ukoliko se dobitnik neke od nagrada ne odazove pozivu priređivača da primi nagradu ili nagrada ne bude uručena krivicom dobitnika u roku od 15 (petnaest) dana, dobitnik nema pravo na nagradu i on je više ne može potraživati od priređivača. Preuzimanje nagrade nakon roka od 15 dana će biti moguće samo ukoliko su to ranije dogovorili Priređivač i dobitnik nagrade. Ukoliko neki od dobitnika nagrade ne postupi u skladu sa ovim Pravilima u vezi sa preuzimanjem nagrada, i ne preuzme nagradu po navedenim uslovima smatraće se da se odriče prava na nagradu.
Osim dobitnika lično, nagradu će moći preuzeti i osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kojem je potpis dobitnika ovjeren od strane nadležnog organa.

Pri preuzimanju nagrada dobitnici, odnosno osobe koje oni na to ovlaste specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade i po potrebi poseban ugovor, čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika u vezi sa preuzimanjem nagrada.

Zapisnik o primopredaji će biti potpisan prilikom uručenja.

 

Član 12.
Odgovornost priređivača

Priređivač snosi sve troškove nabavke i čuvanja nagrada do izvlačenja nagrada i predaje istih dobitniku. Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja Nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

Za nagrade jemči organizator i ne mogu biti zamijenjene za novac.

 

Član 13.
Prekid nagradne igre

Priređivač može prije roka prekinuti Nagradnu igru usljed nastupa okolnosti više sile ili drugih okolnosti koje se uobičajeno nijesu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nikako nije moglo uticati. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriji Crne Gore ili dijelu teritorije, proglašenje vanrednog stanja i druge mjere donijete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju sprovođenje nagradne igre i/ili dodjelu i preuzimanje nagrada. Priređivač će obavijestiti javnost o eventualnom prekidu Nagradne igre i razlozima putem dnevnog lista koji se distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore.

 

Član 14.
Način obavještavanja učesnika u nagradnoj igri o pravilima nagradne igre

Pravila nagradne igre će, u skladu sa Zakonom, biti objavljena u dnevnom listu „Pobjeda”, koji se distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore, kao i na internet stranici www.ekafeterija.me, kao i na društvenim mrežama Priređivača, prije početka Nagradne igre, a po dobijanju saglasnosti nadležnog organa. Pravila nagradne igre biće deponovana kod Priređivača.

 

Član 15.
Izvještaj o nagradnoj igri

Po okončanju Nagradne igre, Priređivač će u skladu sa zakonom u roku od 30 dana dostaviti Upravi prihoda i carina (sektor za igre na sreću) izvještaj o utvrđivanju rezultata nagradne igre u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i u načinu izvještavanja o rezultatima nagradne igre.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 500 €, koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u Budžet Crne Gore. Nagradni fond u nižoj vrijednosti ostaje u vlasništvu priređivača nagradne igre.

 

Član 16.
Obavještenje o obradi ličnih podataka

Smatra se da je Učesnik slanjem SMS-a pročitao Pravila i da je sa njima saglasan te da je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obaviješten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka.

Učesnici i dobitnici u ovoj Nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo Priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema Priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.
Slanjem JIKR koda radi učestvovanja u nagradnoj igri, svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima na pretplatnički broj SMS poruke u vezi sa učestvovanjem u nagradnoj igri, da ga Priređivač kontaktira koristeći njegov kontakt telefon, kao i da Priređivač može da objavi dobitni pretplatnički broj, bez posljednje tri cifre.

 

Član 17.
Isključenje odgovornosti u sporovima

Učešćem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju bilo kakvog spora između Priređivača i učesnika ova pravila važe kao primarna u odnosu na sve druge objave u štampanoj, elektronskoj ili drugoj formi. U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom Nagradne igre između Priređivača i učesnika, nastojaće se da se isti riješe prvenstveno mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, sporove će rješavati stvarno nadležan sud u Podgorici.

Sve zahtjeve u vezi sa upotrebnom vrijednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno proizvođaču nagrada. Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i/ili izmaklu dobit), nastalu kao posljedica učestvovanja u Nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

 

Član 18.
Porez na dohodak građana

Priređivač se obavezuje da, umjesto dobitnika, plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i to isključivo ukoliko mu dobitnik dostavi sve lične podatke neophodne za procesuiranje prijave.

 

Član 19.
Troškovi

Troškove organizovanja Nagradne igre snosi Priređivač.

 

Član 20.
Stupanje na snagu

Ova Pravila nagradne igre stupaju na snagu nakon objave u dnevnom listu Pobjeda, po dobijanju saglasnosti Uprave prihoda i carina (Sektor za igre na sreću).

 

DOBITNIK GLAVNE NAGRADE BMW Serije 1

 

Milo Laković

VIDEO: https://youtu.be/b_Qk0kM9AVs

 

DOBITNICI SEDMIČNIH NAGRADA

 

03.12. – 10.12.

𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Električni trotinet Ducati – Nikola Zarić
𝗜𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Apple smart watch – Radina Tanjević
𝗜𝗜𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Lavazza A Modo Mio Jolie aparat za espreso – Anđela Vuković
𝗜𝗩 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Lavazza History Collection set šoljica za espreso – Milan Keker

26.11. – 03.12.

𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Play Station 4 500GB – Vaso Kaluđerović
𝗜𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Apple smart watch – Marko Tomanović
𝗜𝗜𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Lavazza A Modo Mio Jolie aparat za espreso – Seada Bahović
𝗜𝗩 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Lavazza History Collection set šoljica za espreso – Omar Mačkić

19.11. – 26.11.

𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Philips Lumea epilator – Lana Vukotić
𝗜𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Logitech Driving Force volan – Marko Duletić
𝗜𝗜𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Lavazza A Modo Mio Jolie aparat za espreso – Marija Đošić
𝗜𝗩 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Lavazza History Collection set šoljica za espreso – Ljubica Vulović

12.11. – 19.11.

𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Bosch veš mašina – Dragana Parteli
𝗜𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Nakamura Fusion bicikl – Anđela Poček
𝗜𝗜𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Lavazza A Modo Mio Jolie aparat za espreso – Danka Mitrović
𝗜𝗩 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Lavazza History Collection set šoljica za espreso – Igor Obradović

05.11. – 12.11.

𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Samsung TV – Ivan Ivanišević
𝗜𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: iPhone SE2 64GB -Jovana Laličić
𝗜𝗜𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Lavazza A Modo Mio Jolie aparat za espreso – Aleksandra Bašić
𝗜𝗩 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Lavazza History Collection set šoljica za espreso – Irena Radović

29.10. – 05.11.

𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Go Pro HERO kamera – Lidija Nikčević
𝗜𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Gorenje usisivač – Arben Nimanbegović
𝗜𝗜𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Lavazza A Modo Mio Jolie aparat za espreso – Tea Žarković
𝗜𝗩 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Lavazza History Collection set šoljica za espreso – Marjana Markoč

22.10. – 29.10.

𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Lenovo laptop – Irena Jokić
𝗜𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Philips pegla s postoljem – Sabina Nurković
𝗜𝗜𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Lavazza A Modo Mio Jolie aparat za espreso – Elvedin Murić
𝗜𝗩 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Lavazza History Collection set šoljica za espreso – Ana Vuković

15.10. – 22.10.

𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: telefon iPhone 12 PRO – Nikola Đonović
𝗜𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: stolica White Shark Terminator – Bojana Kalezić
𝗜𝗜𝗜 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Lavazza A Modo Mio Jolie aparat za espreso – Ramiz Murić
𝗜𝗩 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮: Lavazza History Collection set šoljica za espreso – Predrag Musović