Elegantni Gift box se sastoji iz moka pota i limenke mljevene  Manuel CAPRICCIO kafe (125g)